Fall 2017 - Karen Zook

An oak grips the edge of the mountain along Hwy 12 near Naches, WA