Fall 2017 - Karen Zook

Oaks changing color along Hwy 12 near Naches, WA